Emerpress

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Wydawnictwo emerpress poszukuje na płatne praktyki studentów germanistyki z dobrą znajomością języka niemieckiego lub / i angielskiego. Zaintersownych prosimy o kontakt tel. 607 268 497
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

emerpress sp z o.o.
powstała w listopadzie 2010 r. w wyniku przekształcenia działalności wydaZwniczej PPHU MORITZ Marek Różycki. Statutowym celem spółki jest prowadzenie działalności wydawniczej oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie dobrych praktyk oraz propagowanie sprawdzonej informacji.

Naszą specjalizacją jest transport, logistyka i zarządzanie ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarów niebezpiecznych i chemikaliów,
zarządzania jakością oraz stosowaniem prawa w transporcie.

Dokładamy starań, by nasze wydawnictwa były przygotowywane przez praktyków w języku dla nich zrozumiałym.

Poza działalnością wydawniczą organizujemy inicjatywy mające na celu promocję bezpieczeństwa oraz ułatwianie praktyki przewozowej i logistycznej. Od 2011 roku jesteśmy między innymi organizatorem cyklicznych spotkań pod nazwą "Okrągły Stół Transportu", których celem jest ułatwianie kontaktów między służbami kontrolnymi oraz przedstawicielami przewoźników.

Współtworzony przez nas e-learning dla ośrodków szkolenia zawodowego kierowców uzyskał certyfikację Europejskiego Stowarzyszenia dla Nauczania na Odległość (EADL) w zakresie dobrych praktyk.
Zapraszamy do współpracy!

Marek Różycki
Prezes Zarządu
emerpress sp z o.o. 

Polityka Cookies