Emerpress
Przewodnik po Cywilnych Służbach specjalnych - wydanie 1
R afał Pieja„Przewodnik po Cywilnych Służbach Specjalnych” Od UB do ABW Spis treści

Ze słowa wstępu:
Od wydawcy

Kiedy autor zwrócił się do naszego wydawnictwa z propozycją współpracy przy wydaniu książki nie ukrywam, że mieliśmy spore wątpliwości. Naszą obawę wzbudził zakres tematyczny. Staramy się działać zgodnie z hasłem przewodnim, które brzmi: „Wydawnictwo sprawdzonych informacji”. Zadawaliśmy sobie pytanie - jak można sprawdzić coś, co powinno być niewidzialne? Po konsultacjach postanowiliśmy jednak wydać książkę, która - mamy nadzieje - stanie się swojego rodzaju kompendium wiedzy i informacji. Wiedza, dotyczy aspektów historycznych a informacje dotyczą dnia dzisiejszego.
Ma być ona z jednej strony próbą podsumowania historii cywilnych służb specjalnych, a z drugiej, chcemy tym wydawnictwem zachęcić czytelników do refleksji nad koniecznością utrzymywania w dzisiejszym świecie służb działających niejawnie. Naszym zdaniem Państwo, które nie utrzymuje sprawnie działających służb specjalnych jest narażone na wiele niebezpieczeństw. Zwiększający się terroryzm, zorganizowana przestępczość czy próby bezprawnego wykorzystania danych zgromadzonych w formie elektronicznej to tylko niektóre aspekty dzisiejszego świata, które mogą w szybki sposób zagrozić bezpieczeństwu poszczególnych obywateli oraz Państwa jako całości. Nie wolno ich ignorować. Służby niejawne będą działać tym skuteczniej, o ile będą się cieszyły zaufaniem. Musimy jednak pamiętać że zaufanie do takich służb jest związane z ogólnym zaufaniem obywateli do instytucji państwa. Obywatele muszą móc ufać, że to co w działalności państwa jest niejawne nie jest też przestępcze.
Jeżeli zatem nasz kraj ma być bezpieczny i silny, to nie tylko zależy to od działalności służb ale wszyscy uczestnicy życia politycznego powinni dbać o to, by swoim zachowaniem budować zaufanie do państwa jako całości. Tego wymaga Konstytucja.
I tego życzymy sobie i naszemu krajowi.
Przekazujemy zatem w ręce czytelników nowe wydawnictwo licząc, że jego lektura będzie dla Państwa ciekawa i wartościowa.

Marek Różycki
Prezez Zarządu
emerpress sp z o.o. 

Mikołów 2011-09-22
INSTRUKCJA OBSŁUGI BUTLI Z GAZAMI TECHNICZNYMI
INSTRUKCJA OBSŁUGI BUTLI Z GAZAMI TECHNICZNYMI
czyli wszystko, co musi wiedzieć wykorzystujący gazy techniczne w butlach
Stron 84 format B5

Ze słowa wstępu
Przewozy towarów niebezpiecznych stanowią dość znaczny wolumen w ogólnej ilości przewożonych towarów. W tej grupie poza paliwami gazy należą do towarów najczęściej przewożonych po drogach w Polsce. Zarówno ich właściwości jak i ilość decydują o poziomie zagrożenia. Zazwyczaj, podczas przewozu zgodnego z normami ADR towary niebezpieczne są tak samo „bezpieczne”, jak wszystkie inne. Problem zaczyna się jednak, gdy do przewozu zostaną nadane towary nie spełniające wymagań. Skutki takiego zdarzenia mogą być niewyobrażalne.
Ja Też Zostanę Kierowcą! - Komiks dla dzieci

WYDAWNICTWO adresowane do dzieci

KOLOROWANKA:

Ja też zostanę kierowcą!

Stron 10 Format A4 (poprzecznie)

 

 

Kiedyś samochody były piękne. Projektowano je, by spełnić oczekiwania klientów oraz dbając o piękno szczegółów.  Postanowiliśmy zatem w oparciu o  dawne pojazdy opracować kolorowankę dla dzieci.  Poza umieszczeniem w niej ciekawych rysunków autorstwa Sewera Salomona, które zostały zainspirowane ciężarówkami zainspirowanymi pojazdami lat 50 - 70 XX wieku, każdy rysunek opatrzono wierszykiem mającym na celu zainteresować najmłodszych zagadnieniami bezpieczeństwa.

 Polityka Cookies